X

Súgó - Származási bizonyítvány kitöltő szoftvere

Menü


Újratöltés: A teljes program újratöltése. Minden mező alaphelyzetbe állítása
Betöltés: Régebben mentett adatlapok beöltése.
Súgó: Súgó megnyitása

Adatlap kitöltés


"Eredeti, Kérelem..." gombok: Rájuk kattintva tud váltani a kitölthető adatlapok között.


Az oldalon látható pirossal keretezett bevitelő mezőkbe írja be a megfelelő adatokat.

Nyomtatás

Az aktuális lapon a bal felső sarokban látható "PDF készítés" gombra kattintva az itt látható ablakot nyitja meg.
A nyomtatók és számítógépek margó és pdf kezelésének köszönhetően előfordulhatnak kissebb elcsúszások nyomtatáskor. Ezért első használatkor érdemes egy lapot kinyomtatni, és összevetni a nyomtatvánnyal. Amennyiben elcsúszást észlel a kinyomtatott adatok és a nyomtatvány cellái között, a két beviteli mezőbe írt egész számokkal megadhatja, hogy a program mennyivel arrébb nyomtassa az adatokat. Így pontosan töltve ki a nyomtatvány celláit. A kis ablakban a "PDF készítés" gombra kattintva a program egy pdf file-t készít a kitöltött adatokkal.
Ezt a pdf-et mentse le a gépére, vagy nyomtassa rögtön megnyitás után.
Tegye a pdf-nek megfelelő üres adatlapot a nyomtatóba és kattintson a nyomtatás gombra a megnyitott pdf-nél.

Mentés

Az aktuális lapon a bal felső sarokban található "Mentés" gombra kattintva a monitor közepén megjelenik egy kis felugró ablak.
Ebben az ablakban kattintson a "File mentése" szövegre.
Mentse az elkészült csv file-t a gépére egy könnyen megtalálható könyvtárba.
A felugró ablak jobb felső sarkában található piros "X"-re kattintva zárja be az ablakot.

Mentés példák (böngésző függő)


A File mentése szövegre kattintás után a fenti ablak jelenik meg.

1) A "Mentés" gombra kattintva az Explorer a file-t az alapértelmezett letöltési könyvtárba menti (általában C:\Users\XY\Downloads)
Ekkor az alább látható sor jelenik meg a böngésző legalján. Itt tudja megnyitni a file-t, vagy a teljes letöltési mappát.


2) A "Mentés másként" gombra kattintva egy felugró ablakban kiválaszthatja a számítógépén belül hova menti a file-t, megadhatja a file-t milyen néven mentse.


3) Firefox-ban a "File mentése" szövegre kattintva a fent látható ablak jelenik meg. Itt tudja megnyitni, vagy menteni a file-t a 2. példa szerint.

4) A Google Chrome az alapértelmezett letöltési könyvtárba menti a file-t (1-es példa), de megnyithatja a file-t és a mappát is a böngésző bal alsó sarkában (bal oldali ábra szerinti) gombra kattintva.

Betöltés

A felső menüsorban található "Betöltés" menüpontra kattintva a monitor közepén megjelenik egy felugró ablak.
Ebben az ablakban kattintson a "Tallózás/Browse" gombra.
Válassza ki az előzőleg mentett csv file-t a gépéről.
Kiválasztás után kattintson az "OK" gombra.
A program automatikusan betölti a kiválasztott file-ból a mentett adatok a megfelelő adatlapba.
Az adatlap ezután aktív lesz és megjelenik a képernyőn.
X

Kitöltési útmutató a származási bizonyítványhoz

Kitöltési nyelv: a Közösség bármely hivatalos nyelvén, vagy bármely más nyelven.
Kitöltés módja: Kizárólag írógéppel vagy számítógéppel.
A származási garnitúra 3 példányból áll:
- Eredeti (vízjelezett): Az importőr ország vámhatósága számára
- Kérelem (rózsaszín): Kamaránál marad
- Másolat/Copy (sárga): Amennyiben szükséges, az exportőr számára

EREDETI

1. rovat
Exportőr kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező cég illetve magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy lehet.
2. rovat
Címzett nevét, címét, különösen az országot kell feltüntetni.
3. rovat
Származási ország: Európai Közösség (European Community vagy Europaische Gemeinschaft) megnevezéssel. A végrehajtási rendelet 48.cikk 3) bek. alapján bizonyos tagország is, vagy csak a tagország is feltüntethető (abban az esetben, ha a gyártási folyamat kizárólag az adott tagállamban történt).
Harmadik országbeli származás esetén természetesen az ország nevét kell feltüntetni.
4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.
5. rovat
Megjegyzések. Többek között a pótalkatrészekre is ebben a rovatban kell hivatkozni.
6. rovat
Tételszám, csomagok száma, fajtája, jelölése, árumegnevezés (Minden olyan adatot be kell írni ide, amely az áru azonosításához szükséges)
7. rovat
Az áru bruttó illetve nettó súlya vagy az áru térfogata stb.
8. rovat
Kamara tölti ki. (Bélyegző, aláírás, dátum.)

KÉRELEM

8. rovat
Megjelölni aszerint, hogy a terméket az aláíró személy egy, Magyarországon lévő saját üzemében, vagy egy másik üzemben gyártották. Hely, dátum, cégszerű aláírás
9. rovat
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.

NYILATKOZATOK

1.) Kereskedelmi számla (másolat) KÖTELEZŐ
2.) Magyarországi gyártó esetén:
a. Gyártói nyilatkozat
3.) Európai Unió területén belül lévő bármely tagország gyártója esetén:
3/a Alapesetben a „Certificate of Origin” származási bizonyítvány KÖZÖSSÉGBELI SZÁRMAZÁST igazol (azaz a származási ország: Európai Közösség/European Community/Europäischen Gemeinschaft).
Ebben az esetben a benyújtandó igazoló okmányok:
- Gyártói nyilatkozat VAGY
- Beszállítói nyilatkozat a preferenciális származó helyzetű termékre VAGY
- Hosszú távú beszállítói nyilatkozat a preferenciális származó helyzetű termékre

Az említett formanyomtatványok kitöltésére és felhasználására vonatkozóan a Tanács 1207/2001 EK Rendeletének (2001. június 11.) szabályait kell alkalmazni.

3/b Abban az esetben, ha a gyártás folyamatában kizárólag egy tagállam vett részt lehetőség van egy adott tagállam feltüntetésére származási helyként (azaz a származási ország pl.: Európai Közösség-Románia/European Community-Romania/Europäischen Gemeinschaft-Romania).
Ebben az esetben a benyújtandó igazoló okmányok:

- Adott tagországbeli Kamara által kiállított Certificate of Origin származási bizonyítvány eredetiben aláírt példánya

4.) Európai Unió-n kívüli (harmadik országbeli) származás esetén a kiállító országban felhatalmazott szervezet által igazolt:
- Harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, számlanyilatkozat VAGY
- EUR 1 szállítási bizonyítvány VAGY
- FORM A származási bizonyítvány

Harmadik országbeli gyártó igazolása, az exportőr számlája vagy bármely más kereskedelmi dokumentum csak abban az esetben fogadható el kizárólagos igazolásként, amennyiben azoko)n az áru származását a kiállító országban felhatalmazott szervezet igazolja.

A nyilatkozatokban/számlákon szereplő termékmegjelölésnek minden esetben meg kell egyezni a Származási Bizonyítványon, feltűntetett megnevezéssel, mennyiségi egységekkel.
A nyilatkozatokban szerepelnie kell, hogy az adott termék:
- „származási helye/országa az Európai közösség”, vagy
- „Európai Közösségi származású”, vagy
- „az Európai Közösségből származik”.

MentésX

PDF készítés
Mentés
Adatok másolása a "Kérelem"-be
PDF készítés
Mentés
Adatok másolása az "Eredeti"-ből
PDF készítés
Mentés