Betöltés

ATA kitöltő szoftver

A.T.A. Carnet / A.T.A. igazolvány
for temporary admission of goods
az áruk vámelőjegyzési eljárásban való behozatalához

Customs convention on the A.T.A. carnet for the temporary admission of goods
Vámegyezmény az áruk vámelőjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges A.T.A. igazolványról
convention on temporary admission egyezmény az ideiglenes behozatalról
(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3) / Az igazolvány kitöltése előtt lásd a fedőlap 3. oldalán lévő megjegyzést.

a
t
a

c
a
r
n
e
t
a
t
a

i
g
a
z
o
l
v
á
n
y
A. HOLDER AND ADDRESS /Tulajdonos és cím
G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Kibocsátó testület tölti ki

FRONT COVER/Fedőlap

HU
a) CARNET No.
Igazolvány sz.
Number of continuation sheets:
Pótlapok száma:...........
B. REPRESENTED BY /Képviseli*
b) ISSUED BY/Kibocsátotta
C. INTENDED USE OF GOODS /Az áruk tervezett felhasználása
c) VALID UNTIL/Érvényes

................................./ ................................./ .................................
year
év
month
day (inclusive)
napig bezárólag
P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover: Ezen igazolványt a fedőlap 4. oldalán (hátoldalon) felsorolt szervezetek jótállásával az alábbi országokban/vámterületeken lehet felhasználni:
ALBANIA (AL)
ALGERIA (DZ)
ANDORRA (AD)
AUSTRALIA (AS)
AUSTRIA (AT)
BAHRAIN (BH)
BELARUS (BY)
BELGIUM/LUXEMBURG (BE)
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)
BRAZIL (BR)
BULGARIA (BG)
CANADA (CA)
CHILE (CL)
CHINA (CN)
CROATIA (HR)
CYPRUS (CY)
CZECH REPUBLIC (CZ)
DENMARK (DK)
ESTONIA (EE)
FINLAND (F)
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA (FYROM)(MK)
FRANCE (FR)
GERMANY (DE)
GIBRALTAR (G)
GREECE (GR)
HONG KONG (HK)
HUNGARY (HU)
ICELAND (IS)
INDIA (IN)
INDONESIA (ID)
IRAN (IR)
IRELAND (IE)
ISRAEL (IL)
ITALY (IT)
IVORY COAST (Cl)
JAPAN (JP)
KOREA (KR)
LATVIA (LV)
LEBANON (LB)
LITHUANIA (LT)
MACAO (MO)
MADAGASCAR (MG)
MALAYSIA (MY)
MALTA (MT)
MAROCCO (MA)
MAURITIUS (MU)
MEXICO (MX)
MOLDOVA (MD)
MONGOLIA (MN)
MONTENEGRO (ME)
NETHERLANDS (NL)
NEW ZEALAND (NZ)
NORWAY (NO)
PAKISTAN (PK)
POLAND (PL)
PORTUGAL (P)
ROMANIA (RO)
RUSSIA (RU)
SENEGAL (SN)
SERBIA (CS)
SINGAPORE (SG)
SLOVAKIA (SK)
SLOVENIA (Sl)
SOUTH AFRICA (ZAR)
SPAIN (ES)
SRI LANKA (LK)
SWEDEN (SE)
SWITZERLAND (CH)
THAILAND (TH)
TUNISIA (TN)
TURKEY (TR)
UKRAINE (UA)
UNITED ARAB EMIRATES (AE)
UNITED KINGDOM (GB)
UNITED STATES (USA)
The holder of this Carnet and his representative will be held responsibie for compliance with the laws and regulations of the country/Customs territory of departure and the countries/Customs territories of importation. /Ezen igazolvány tulajdonosa és képviselője számára a küldő és fogadó országokban/vámterületeken érvényes törvények, rendelkezések betartása kötelező.
H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE/
Az indító vámhivatal igazolása

a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List
Az Általános Jegyzék tételeit a 7. oszlopban jelzett azonosítási jegyekkel láttuk el

........................................................................................................
........................................................................................................

b) GOODS EXAMINED* /Az árut megszemléltük*
Yes/Igen    NO/Nem

c) Registered under Reference No.*......................
Nyilvántartásba vettük a következő számmal*

d).................................................../.............../.......................................
Customs Office Place Date (year/month/day) Signature and Stamp
Vámhivatal Helység Dátum (év/hó/nap) Aláírás és bélyegző
I. Signature of authorised official and Issuing Association stamp /A kibocsátó testület felhatalmazott tisztviselőjének aláírása és bélyegzője
....................................../................./....................
Place and Date ot issue (year/month/day)
Kibocsátás helye, ideje (év/hó/nap)
J.

X...............................................................X
Signature of Holder /Tulajdonos aláírása

*lf applicable/*Ha szükséges