Betöltés

Származási Bizonyítvány kitöltő szoftver

1 Exportőr
2 Címzett
Nr. 123456 Eredeti
Európai Unió

Származási bizonyítvány
3 Származási ország
4 A szállításra vonatkozó adatok
5 Megjegyzések
6 Sorszám; Csomagok jelölése, száma, fajtája; Árumegnevezés
7 Mennyiség
8 Az aláírásra jogosult szervezet igazolja, hogy a fenti áruk a 3. pontban feltüntetett országból származnak.

Kiállítás helye, ideje; az illetékes szervezet neve, aláírása és pecsétje